Üniversitemizin Birimlerine 22.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları (15.08.2019)

Üniversitemizin 22 Temmuz 2019 tarihli öğretim elemanı alımı ilanında, nihai değerlendirme sonuçlarına göre başarılı olan adayların, aşağıda gösterilen belgeleri eksiksiz olarak 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

REKTÖRLÜK

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

1 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

2 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

3 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sektereterlik Programı

4 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

5 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

6 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

7 Numaralı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları

 

Atanmaya Esas İstenilen Belgeler:

1) Açıktan atanma dilekçesi , Naklen atanma dilekçesi,,

2) Öğrenim belgeleri (aslı veya tasdikli örneği),

3) Sağlık beyanı,  adli sicil ve askerlik belgesi,

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 Adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır),

5)Sigorta, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı Belgesi (Kamu görevlisi olarak çalışanlar için hizmet belgesi),

6) 8 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi,

7) Mal Bildirim Formu (Kurumumuzda doldurulacaktır.),

8) Özgeçmiş,

9)  Lisans transkript belgesi (aslı veya tasdikli örneği),

10) ALES belgesi,

* İlk başvuruda yukarıdaki onaylı belgeleri getirenlerin tekrar belge getirmelerine gerek yoktur.