22.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları.

Üniversitemizin 22.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanındaki birimlerine;  09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca lisans not ortalamaları, ALES puanları ve ilan edilen kadro derecesine atanabilme şartlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

1 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

2 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

3 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sektereterlik Programı

4 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

5 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

6 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

 

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

7 Numaralı İlan Ön Değerlendirme Sonuçları

 

Giriş Sınavı     

Tarihi     : 09.08.2019

Saati      : 10:00

Yeri        : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (B Blok ) Amfileri