28.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma Görevlisi Alım İlanı.

Üniversitemizin 28.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında Eczacılık Fakültesi’ne; 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

28.09.2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlan Metni için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.
 • Adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.
 • Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Araştırma Görevlisi_Başvuru_Formu” ‘nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
 • İlgili alanda öğrenci olduğunu gösteren Öğrenci Belgesi, (Aslı veya e-Devlet çıktısı) (Yükseklisans öğrenci belgelerinde TEZLİ ifadesi mutlaka yer almalıdır, aktif öğretim yılında alınmış olması gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş
 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi
 • Tezli Yüksek Lisans (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) (geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır)
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 • Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (E-Devlet üzerinden alınacak)

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3  AFYONKARAHİSAR adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.afsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Transkript belgelerinde ders notları hangi not sisteminde ise, transkriptteki genel ortalama YÖK Dönüşüm Tablosuna kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülecektir.

BAŞVURU YERİ : 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3  AFYONKARAHİSAR

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi 28.09.2019
Son Başvuru Tarihi 14.10.2019
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 16.10.2019
Sınav Giriş Tarihi 21.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 23.10.2019