Üniversitemizin 31.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemizin 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim elemanı alımı ilanında, nihai değerlendirme sonuçlarına göre başarılı olan adayların, aşağıda gösterilen belgeleri eksiksiz olarak 28 Şubat 2023 salı günü saat 16:00’a kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

REKTÖRLÜK

Nihai Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız…

Atanmaya Esas İstenilen Belgeler:

1) Açıktan atanma dilekçesi , Naklen atanma dilekçesi,

2) Öğrenim belgeleri (aslı veya noter tasdikli örneği),

3) Adli sicil kaydı,

4) Erkek adaylar için askerlik belgesi,

5) Kamu görevlisi olarak çalışanlar için hizmet belgesi,

6) 4 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi,

7) Mal Bildirim Formu (Kurumumuzda doldurulacaktır.),

8) Özgeçmiş,

9) Lisans transkript belgesi (aslı veya tasdikli örneği),

10) ALES belgesi,

11) Akli melekelerinin (akıl ve ruh sağlığının) yerinde olduğunu bildirir psikiyatri uzman hekiminden alınacak tek hekim raporu (kamu kurumlarında halen kadrolu çalışanlar – nakil yolu ile gelecekler için bu belge istenmemektedir.)

* İlk başvuruda yukarıdaki onaylı belgeleri getirenlerin tekrar belge getirmelerine gerek yoktur.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023