Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafınca 06.09.2023 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı sonuçları ve sözlü sınava girmeye hak kazanan personele ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Personel Daire Başkanlığına dilekçe verilerek yapılacaktır (İtiraz süresi 11.09.2023-21.09.2023). İtirazların karara bağlanması (21.09.2023-29.09.2023). Kesinleşen yazılı sınav sonuçlarının ilanı (03.10.2023).

Sözlü sınav tarihi ve saati ayrıca duyurulacaktır.

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonucu (Şef)

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonucu (Şube Müdürü)

Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Sonucu

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023

Skip to content