Hakkımızda

 Personel Dairesi Başkanlığı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;
1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir.

Personel Durumu;

Daire Başkanı  1
Şube Müdürü  1