Mevzuatlar

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023

Skip to content