Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

  • Liyakat temelli doğru insan gücü planlaması ile,
  • Önce insan düsturuyla akademik ve idari personeline; inovatif, dinamik, tarafsız, şeffaf, mahremiyete önem veren ve çözüm odaklı kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışan;
  • Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, milletine en iyi hizmeti sunmayı bir borç bilen;

Başkanlığımız, üniversitemizin alanı içerisinde, lokomotif konuma ulaşmasında katkıda bulunmayı, kendisine misyon edinmiştir.

 

VİZYON

Başkanlığımızın vizyonu;

  • Liyakat odağında, doğru yere doğru personel anlayışı ile alanında uzmanlaşmayı sağlamak,
  • İç ve dış paydaşlara sunulan hizmet ve danışmanlık sonucunda maksimum memnuniyeti sağlamak ve
  • Üniversitemizin alanı içerisinde, lokomotif konumuna erişmesine katkı sağlamaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

Eşitlik: Üniversitemiz, personeline, öğrencilerine ve misafirlerine; cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi ayrım gözetmeksizin eşit muamelede bulunur ve eşit hizmet sunar.

Liyakat: Üniversitemiz, emek yoğun bir alan içerisinde olması sebebiyle emeğin doğru ve tasarruflu kullanılması kapsamında liyakate önem verir.

Yenilikçilik: Üniversitemiz, bilimsel ve yönetimsel her türlü gelişmeyi yakından takip eder ve personeline, öğrencilerine ve misafirlerine fayda maksimizasyonu sağlayacak Türk mevzuatına uygun bu gelişmeleri, zaman kaybetmeden uygulamaya koyar.

Şeffaflık: Üniversitemiz, tüm iş ve işlemlerini açık ve hesap verilebilirlik ilkesine göre gerçekleştirir.

Yasallık: Üniversitemiz, tüm iş ve işlemlerini mevzuatlar dahilinde gerçekleştirir.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021

Skip to content